Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đô thị hóa, bài toán khó giải

Các thành phố, đô thị tại các địa phương đang nhanh chóng chỉnh trang bộ mặt đô thị cũng như việc mở rộng về quy mô...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/02/04/105816/5760