Chơi trò chơi tí cho vui đi cả nhà! ^^

1. Hãy giúp gia đình Popeye qua sông trong 30 giây nhé.

Thời gian đi của từng người theo thứ tự là 1s, 3s, 6s, 8s, 12s. Nếu 2 người cùng đi trên chiếc thuyền, thuyền sẽ đi với vận tốc của người chậm hơn. Trong 30s hãy đưa cả gia đình sang bên kia sông.

Do vui: Giup Popeye dua nguoi qua song - Anh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/do-vui-giup-popeye-dua-nguoi-qua-song-3350192-p2.html">=> Đáp án

2. Ở đây có mấy con hươu cao cổ?

Do vui: Giup Popeye dua nguoi qua song - Anh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/do-vui-giup-popeye-dua-nguoi-qua-song-3350192-p3.html">=> Đáp án

3. Chậu + hũ + nồi thì bằng bao nhiêu?

Do vui: Giup Popeye dua nguoi qua song - Anh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/do-vui-giup-popeye-dua-nguoi-qua-song-3350192-p4.html">=> Đáp án

Ốc Sên