Đố vui hại não: Ai là người thuận tay trái?

Gốc
Quan sát bức hình và đoán xem ai là người thuận tay trái?

Câu đố vui hại não: Ai là người thuận tay trái?

Hãy chia sẻ đáp án của bạn ở box bình luận bên dưới.

H.V (Sưu tầm)

Nguồn VTC News https://vtc.vn/do-vui-hai-nao-ai-la-nguoi-thuan-tay-trai-ar605401.html