Đố vui: Kể tên khoang động cơ của các hãng xe

Gốc
Thử tài đoán khoang động cơ của các hãng xe thông qua hình ảnh "trái tim" của một số dòng xe.

Đố vui: Kể tên khoang động cơ của các hãng xe - Ảnh 1

Động cơ này của hãng xe nào?

Nissan
Honda
Fiat
Toyota

Đố vui: Kể tên khoang động cơ của các hãng xe - Ảnh 2

Động cơ này của hãng xe nào?

Audi
Infiniti
Lexus
Jaguar

Đố vui: Kể tên khoang động cơ của các hãng xe - Ảnh 3

Động cơ này của hãng xe nào?

Mazda
Hyundai
Nissan
Honda

Đố vui: Kể tên khoang động cơ của các hãng xe - Ảnh 4

Động cơ này của hãng xe nào?

Nissan
Hyundai
Kia
Honda

Đố vui: Kể tên khoang động cơ của các hãng xe - Ảnh 5

Động cơ này của hãng xe nào?

Nissan
Kia
Toyota
Mazda

Đố vui: Kể tên khoang động cơ của các hãng xe - Ảnh 6

Động cơ này của hãng xe nào?

Audi
Mercedes
BMW
Maserati

Đố vui: Kể tên khoang động cơ của các hãng xe - Ảnh 7

Động cơ này của hãng xe nào?

Jaguar
BMW
Audi
Mercedes

Đố vui: Kể tên khoang động cơ của các hãng xe - Ảnh 8

Động cơ này của hãng xe nào?

Nissan
Honda
Fiat
MINI

Đố vui: Kể tên khoang động cơ của các hãng xe - Ảnh 9

Động cơ này của hãng xe nào?

Maserati
Audi
BMW
Jaguar

Đố vui: Kể tên khoang động cơ của các hãng xe - Ảnh 10

Động cơ này của hãng xe nào?

Infiniti
Honda
Nissan
Audi

Hân Nguyễn

Tin nóng

Tin mới