Lý do quan trọng khiến thị trường xe sôi động là gần đây có thông tin sẽ tăng thuế đối với ô tô du lịch.