Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đến đặt vòng hoa và dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Doan cong tac Chinh phu vieng Nghia trang Liet sy tai Quang Tri - Anh 1

Tiếp tục các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại tỉnh Quảng Trị, ngày 15/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tại Nhà hành lễ bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn.

Doan cong tac Chinh phu vieng Nghia trang Liet sy tai Quang Tri - Anh 2

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương, dâng hoa 
tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Doan cong tac Chinh phu vieng Nghia trang Liet sy tai Quang Tri - Anh 3

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Doan cong tac Chinh phu vieng Nghia trang Liet sy tai Quang Tri - Anh 4

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tri ân anh hùng liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị.

Doan cong tac Chinh phu vieng Nghia trang Liet sy tai Quang Tri - Anh 5

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự đại lễ cầu siêu tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Doan cong tac Chinh phu vieng Nghia trang Liet sy tai Quang Tri - Anh 6

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà Mẹ việt Nam Anh hùng tại Quảng Trị.

Doan cong tac Chinh phu vieng Nghia trang Liet sy tai Quang Tri - Anh 7

Thả hoa đăng xuống dòng sông Thạch Hãn tri ân Anh hùng liệt sĩ.

Doan cong tac Chinh phu vieng Nghia trang Liet sy tai Quang Tri - Anh 8

Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.