Đoàn công tác của Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI tại Hải Phòng

Gốc
ND - Sáng 6-9, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Hải Phòng.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy báo cáo, đánh giá những kết quả đạt được; những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ TP Hải Phòng. Theo đó, Đảng bộ TP Hải Phòng đã hoàn thành tốt nội dung, kế hoạch kiểm điểm của tập thể và cá nhân ban thường vụ các cấp ủy. Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm điểm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị nhân sự chủ chốt Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 chưa thống nhất, nên chậm tiến hành đại hội; trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố còn để xảy ra tình trạng nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật, kể cả xử lý pháp luật vì vi phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai trong thời gian dài, chậm được khắc phục.

Thành ủy Hải Phòng xác định 13 giải pháp về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chín giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; sáu giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và 15 vấn đề cần tập trung chỉ đạo sau kiểm điểm... Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ TP Hải Phòng được triển khai tích cực, từng bước tạo nền nếp trong việc đưa nội dung học tập các chuyên đề, tác phẩm về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ; xây dựng, bổ sung các tiêu chí đạo đức được coi trọng và theo hướng thiết thực, cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, sát thực tiễn...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và kết quả, những chuyển biến trên các mặt công tác mà Thành ủy Hải Phòng đạt được trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng được Thành ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc tiến hành sâu sắc, bài bản.

Đồng chí lưu ý, việc thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 là cơ sở để các cấp ủy đảng, mỗi đảng viên nhìn nhận lại công tác của mình, đề ra giải pháp và tổ chức thực hiện tốt hơn, triệt để và hiệu quả hơn. Thành ủy Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của Bộ Chính trị về thực Nghị quyết T.Ư 4 trong thời gian tới. Trong đó, cần xác định rõ từng nội dung cụ thể cần giải quyết, thời gian thực hiện, trách nhiệm cụ thể của người thực hiện... Đồng chí nhắc nhở, Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tránh khuynh hướng chủ quan, thỏa mãn sau kiểm điểm, không giám sát sát sao quá trình thực hiện tiếp theo. Một khuynh hướng khác là khi gặp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, dễ có tâm lý nản lòng, hoặc thực hiện không đến nơi, đến chốn, dễ tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng nói xấu, chống phá... Thành ủy Hải Phòng phải xác định Nghị quyết T.Ư 4 không chỉ là vấn đề cấp thiết, tất yếu, mà phải xác định thái độ trách nhiệm rõ ràng và quyết tâm cao trong tiếp tục tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Trong các nhóm giải pháp mà Bộ Chính trị đề ra, Hải Phòng cần kiểm điểm đã thực hiện được giải pháp nào, cần tiếp tục triển khai các giải pháp nào tiếp theo trong các nhóm giải pháp về tổ chức cán bộ, cơ chế chính sách, giáo dục về chính trị, tư tưởng, trong đó trọng tâm là thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Về thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà là vấn đề có tính cơ bản, lâu dài, là giải pháp quan trọng về giáo dục về chính trị, tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng...

Trước đó, chiều 5-9, Đoàn công tác của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên về kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện.

PV

Tin nóng

Tin mới