Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Ngày 29/10, Đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án TAND tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về báo cáo kết quả việc triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Nam, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ đó thực hiện đúng, sáng tạo, sát hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án TAND tối cao phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án TAND tối cao phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức mở rộng “Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” từ điểm cầu Trung ương đến 117 điểm cầu trong tỉnh để kết nối với hội nghị trực tuyến toàn quốc. 22/22 tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đảm bảo tiến độ, thời gian, thời lượng quy định với 98,13% cán bộ, đảng viên toàn tỉnh tham gia học tập Nghị quyết và tuyên truyền đến quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nên việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết có lúc có nơi còn chậm, chất lượng chưa đám ứng yêu cầu đưa ra.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhận xét, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Đảng và các đảng bộ trực thuộc của Quảng Nam đã làm đúng yêu cầu Quyết định 540 của Bộ Chính trị. Có thể nói Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Tỉnh ủy cũng như các tổ chức đảng rất chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong việc thực hiện nghiêm Chị thị 01 của Bộ Chính trị về tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng đánh giá cao Tỉnh ủy Quảng Nam đã xây dựng được chương trình hành động, chương trình toàn khóa, đặc biệt là xây dựng được rất nhiều chuyên đề. Có thể kể đến như: Chuyên đề về kinh tế - xã hội, chuyên đề về tổ chức cán bộ, chuyên về tuyên truyền, chuyên về kiểm tra giám sát.

Trong điều kiện của dịch phức tạp nhưng các đồng chí đã tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội 13 cũng như Nghị quyết 22 của chúng ta vào cuộc sống và có nhiều thành công. Ví dụ, việc tỉnh Quang Nam đã tổ chức việc phòng, chống dịch rất hiệu quả trong 2 năm vừa qua. Và sau khi kiểm soát cơ bản được dịch thì có các chương trình phục hồi kinh tế. Trên thực tế sau một năm giảm âm sâu thì bắt đầu khi dịch được kiểm soát thì bắt đầu kinh tế có sự nâng lên và có chiều hướng phát triển.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng lưu ý thêm những hạn chế, tồn tại thì trong báo cáo cũng đã nêu và chủ yếu là thống nhất với báo cáo tự kiểm điểm của các đồng chí. Tổng thể là tốt nhưng cá biệt thì có những tổ chức đảng làm chưa tốt. Tính dự báo trên một số mặt thì cũng chưa sát.

“Công tác tuyên truyền nghị quyết và thực hiện nghị quyết trong đảng bộ thì tốt nhưng trong nhân dân có lúc có nơi cũng chưa tốt lắm. Phần tồn tại này các đồng chí lưu ý thêm. Làm sao cho toàn đảng, toàn dân hiểu nghị quyết của đảng, của chúng ta và đồng lòng thực hiện Nghị quyết thì chúng ta mới thành công”, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình lưu ý.

Hải Nam