Đoàn đại biểu Công an TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 18-8, tại Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trụ sở Công an TPHCM (CATP), Đoàn đại biểu CATP, do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP làm trưởng đoàn, đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8) - Quốc khánh 2-9 và 77 Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022).

Tại buổi lễ, Đoàn đại biểu đã dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người đã dành trọn cả cuộc đời mình vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ban giám đốc Công an TPHCM kính cẩn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban giám đốc Công an TPHCM kính cẩn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự kiện lịch sử tại Quảng trường Ba Đình ngày 02/9/1945 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Góp phần vào thành quả cách mạng, Công an nhân dân (CAND) Việt Nam là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước. Là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Lực lượng CAND Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; CAND là lực lượng của Nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.

Đoàn đại biểu Công an TPHCM tại lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Công an TPHCM tại lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND luôn khẳng định sự tận trung với Đảng, tận hiếu với nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân...

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên trong đoàn đã nguyện cùng chung sức, tiếp tục thực hiện thật tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập tấm gương sáng ngời của Người về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết, đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng...

Đức Nam - Hiển Vinh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/cong-an-tphcm-dang-hoa-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh_135716.html