ĐOÀN ĐBQH THÁI NGUYÊN TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Gốc
Xây dựng pháp luật là một trong những chức năng quan trọng của Quốc hội, các đại biểu Quốc cũng như khẳng định trách nhiệm của mình trước sự tin tưởng gửi gắm của cử tri. Công tác này sẽ tiếp tục được các đại biểu Quốc hôi và đoàn ĐBQH nâng cao trong thời gian tới, đó là khẳng định của đại biểu Hoàng Văn Hùng, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên trong cuộc phỏng vấn với Truyền hình Quốc hội Việt Nam