ĐOÀN ĐBQH THỪA THIÊN HUẾ TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN A LƯỚI

Gốc
Tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế do Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/12/doan-dbqh-thua-thien-hue-tiep-xuc-cu-tri-huyen-a-l uoi/278771