Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang yêu cầu đánh giá toàn diện việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 26.12, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đã làm việc với UBND tỉnh về chuyên đề giám sát 'Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh'.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia phòng, chống dịch. Về vật chất, đã huy động được 2.556 tỷ đồng (550,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước) gồm tiền và giá trị hiện vật quy đổi cùng nhiều hiện vật không quy đổi thành tiền khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi giám sát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi giám sát

Trong 3 năm (2020 - 2022), tỉnh đã hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 2.525,9 tỷ đồng, gồm: 2.060,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và trên 465,3 tỷ đồng từ nguồn huy động và nguồn khác. Giai đoạn 2018 - 2022, tỉnh cũng tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy y tế cơ sở, y tế dự phòng theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với đội ngũ làm công tác y tế cơ sở và y tế dự phòng...

Lãnh đạo Sở Tài chính giải trình làm rõ các vấn đề Đoàn giám sát quan tâm

Lãnh đạo Sở Tài chính giải trình làm rõ các vấn đề Đoàn giám sát quan tâm

Tại buổi giám sát, bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên Đoàn giám sát đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Trong đó, việc huy động, tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn tài trợ còn có nội dung thực hiện chưa đúng quy định của Nghị định 64/NĐ-CP; việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản tiếp nhận từ nguồn ủng hộ, tài trợ còn chậm; công tác bố trí, sắp xếp công việc cho lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch có lúc, có nơi, có việc chưa hợp lý, nhất là với tình nguyện viên; nguồn nhân lực có trình độ, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhiều đơn vị, nhất là các trạm y tế còn thiếu và yếu...

ĐBQH phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

ĐBQH phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Đoàn giámsát Trần Văn Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh; đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo bổ sung, đánh giá đầy đủ hơn về tình hình, kết quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực về con người; việc trưng dụng cơ sở vật chất, phương tiện của các đơn vị, cá nhân và kết quả huy động các hiện vật không quy được thành tiền do các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ… phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tuấn kết luận buổi giám sát

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tuấn kết luận buổi giám sát

Đồng thời, có kiến nghị cụ thể hơn với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, cũng như lĩnh vực y tế cơ sở, y tế dự phòng. Cùng với đó, rà soát, đánh giá tình hình hàng hóa, vật tư phục vụ phòng chống dịch Covid-19 đang tồn kho, để có phương án quản lý, sử dụng cụ thể, nhất là đối với những hàng hóa, vật tư có thời hạn sử dụng. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và toàn thể Nhân dân không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh.

Dương Nhung – Thanh Mai