ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẮC NINH LẤY Ý KIẾN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỬA ĐỔI

Gốc
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14, chiều nay, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị lấy ý kiến Luật đầu tư công sửa đổi và luật Quản lý thuế sửa đổi. Phó trưởng đoàn chuyên trách Trần Thị Hằng chủ trì hội nghị.