Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Chiều 24-10, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã thảo luận tại tổ, cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận tại tổ.

Các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận tại tổ.

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thống nhất cao sự cần thiết ban hành Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Các đại biểu đã thảo luận, tập trung cho ý kiến vào nhiều nội dung để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết như: Trách nhiệm của ĐBQH tham gia kỳ họp; quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục tiến hành các nội dung tại kỳ họp Quốc hội; việc Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch điều hành phiên họp có thể mời đại biểu không theo thứ tự đăng ký hoặc quy định tranh luận tại kỳ họp; chế tài đối với việc các cá nhân, tổ chức chuyển hồ sơ, tài liệu chậm; quy định về việc tranh luận trong hoạt động chất vấn tại Khoản 3, Điều 19…

ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

tham gia ý kiến tại tổ.

Góp ý vào nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bổ sung thêm các kỳ họp chuyên đề của Quốc hội theo Khoản 2, Điều 1 để linh hoạt và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước. Quy định kỳ họp bất thường bằng những nội dung phát sinh mà không được bàn những nội dung định kỳ trình Quốc hội là chưa thật sự phù hợp.

Các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên thảo luận tại tổ.

Các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên thảo luận tại tổ.

Đề nghị bỏ cụm từ “góp ý kiến” tại khoản 1 Điều 3 vì khi ĐBQH “tham gia thảo luận” các nội dung của kỳ họp đã bao gồm cả “góp ý kiến”; cần quy định linh hoạt hơn về trường hợp không thể tham dự phiên họp tại kỳ họp nếu vắng mặt tổng số từ 2 ngày làm việc trở xuống. Cần sửa, bổ sung những bất cập, chồng chéo của những quy định tại Luật Cán bộ công chức, viên chức...

ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia góp ý kiến tại tổ.

ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia góp ý kiến tại tổ.

Đóng góp ý kiến vào Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thống nhất cao sự cần thiết ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Các đại biểu góp ý cần sửa đổi, làm rõ, cụ thể hơn quy định nội dung khái niệm “hành vi rửa tiền” và “hành vi trợ giúp rửa tiền”; bổ sung thêm các hình thức rửa tiền và một số nội dung khác trong dự thảo luật nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực áp dụng luật trong thực tiễn. Cần có những nghiên cứu thêm để bổ sung quy định về phòng, chống rửa tiền đối với dịch vụ cầm đồ, tiền ảo, tài sản ảo; cần đánh giá kịp thời rủi ro rửa tiền hàng năm, quy định trình tự thủ tục đánh giá rủi ro…

Quốc Hương