ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA LÀM VIỆC TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Gốc
Chiều 19/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế

Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến ngày 3/4/2021, UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ trang đã thành lập 1532 tổ bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần ba, tỉnh Quảng Nam thống nhất lập danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có 05 nữ, 03 người dưới 40 tuổi, 01 người ngoài Đảng. Có 91 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, trong đó có 42 nữ, 30 người dưới 40 tuổi, 15 người ngoài Đảng.

Đến nay, Ủy ban bầu cử các cấp chưa nhận được khiếu nại tố cáo nào về công tác bầu cử, có một đơn kiến nghị về việc lấy ý kiến tín nghiệm cử tri với một người tự ứng cử ĐBQH tại xã Bình Quế, huyện Thăng Bình và đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia cho ý kiến việc tổ chức bầu cử sớm tại 6 xã biên giới thuộc huyện Nam Giang, hướng dẫn công tác tổ chức bầu cử đối với công dân Việt Nam đang làm việc trên địa phận Lào.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu kết luận

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Quảng Nam đảm bảo đúng kế hoạch, đúng trình tự. Đại tướng lưu ý địa phương tập trung triển khai các văn bản, quy định của Trung ương về bầu cử, chủ động công tác tuyên truyền cho cử tri toàn tỉnh.

Đại tướng Tô Lâm cũng đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam chủ động xây dựng kịch bản phòng chống dịch bệnh covid19, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, không chủ quan, bám sát tình hình để kịp thời xử lý, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để nảy sinh tình huống phức tạp, xuất hiện điểm nóng, đảm bảo cuộc bầu cử thành công. Trưởng đoàn giám sát cũng cho biết Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ sớm có nghị quyết về vấn đề bầu cử sớm tại một số địa phương, cũng như sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với các nội dung tỉnh Quảng Nam kiến nghị.

Nguyễn Hùng

Nguồn Quốc Hội https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=54735