Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đoàn giám sát của Quốc hội chuẩn bị làm việc với Chính phủ về chống lãng phí

Cuối giờ chiều 23/8, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Trưởng đoàn giám sát, Đoàn giám sát của Quốc hội về ' việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm , chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 ' tổ chức cuộc họp nhằm chuẩn bị nội dung trước khi làm việc với Chính phủ về nội dung này.

Các thành viên Đoàn giám sát đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả bước đầu giám sát các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua về “ việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm , chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” để Đoàn giám sát làm việc với Chỉnh phủ; đóng góp ý kiến về việc xây dựng Báo cáo đầy đủ, Báo cáo tóm tắt Kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chuyên đề giám sát này để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, Báo cáo cần đánh giá chung được tổng quan những kết quả làm được và tồn tại hạn chế lớn nhất để cho thấy bức tranh toàn thể về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sau đó mới tập trung vào 7 lĩnh vực cụ thể. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong các lĩnh vực cụ thể, cũng cần nêu được những lĩnh vực nổi bật, biểu dương những nơi làm tốt, đồng thời chỉ ra những hạn chế nổi bật, những bộ ngành địa phương lãng phí nhiều; đánh giá nguyên nhân, kiến nghị với Chính phủ và khối Tư pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Đoàn giám sát, các thành viên Đoàn giám sát tích cực, phát huy trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đúng thời hạn.

Thực hiện : Khắc Phục Anh Đức