Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội làm việc với UBND quận Long Biên về thực hiện biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid -19

Sáng 9.9, Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hoàng Mai làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND quận Long Biên, TP. Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) giai đoạn 2016 - 2021 và thực hiện các biện pháp cấp bách về y tế- xã hội trong phòng chống dịch Covid -19 theo tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội.

SXCT

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/video-thoi-su-quoc-hoi/doan-giam-sat-cua-uy-ban-xa-hoi-lam-viec-voi-ubnd-quan-long-bien-ve-thuc-hien-bien-phap-cap-bach-trong-phong-chong-dich-covid-19-i300342/