Đoàn Hội đồng dân tộc Quốc hội thăm 2 nước châu Âu

Đoàn đại biểu Hội đồng dân tộc của Quốc hội Việt Nam, do Phó Chủ tịch Mã Điền Cư làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm làm việc với các cơ quan Quốc hội, Chính phủ hai nước Phần Lan và Nauy từ ngày 24 đến 4/12.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/226356/Default.aspx