Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển xứng tầm ĐH trọng điểm KV miền Trung-Tây Nguyên

Gốc
(GD&TĐ) - Ngày 28.5, Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã khai mạc trọng thể. Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ ĐH Đà Nẵng khóa III đã thẳng thắn phân tích những thành tựu cũng như những hạn chế, khuyết điểm trên các mặt thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng, công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác xây dựng Đảng... Đại hội cũng đã xác định các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2010 - 2015 để hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển ĐH Đà Nẵng thành ĐH đẳng cấp quốc tế, có uy tín và chất lượng được thế giới thừa nhận.

Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển xứng tầm ĐH trọng điểm KV miền Trung-Tây Nguyên

Tin nóng

Tin mới