Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Gốc
Năm 2019, cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' ở xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tiếp tục đạt được những kết quả khả quan.

Năm 2019, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Điều đáng nói là, nhân tố tạo nên thành công chính là sự tham gia tích cực của người dân. Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phước Võ Trần Minh Long, chất lượng của cuộc vận động thực sự phụ thuộc vào ý thức của người dân. Minh chứng cho lời nói của ông Long là 100% đường làng, ngõ xóm rộng từ 3m trở lên theo tiêu chí nông thôn mới ở địa phương đã được người dân tự nguyện hiến đất, bê-tông hóa bằng kinh phí của Nhà nước và nhân dân... "Có được kết quả như hôm nay là do ý thức của người dân và tất nhiên không thể phủ nhận vai trò, công lao to lớn của đội ngũ làm công tác Mặt trận (MT) trong việc kết nối ý Đảng- lòng dân, góp phần phát huy, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày thêm vững mạnh", ông Long xác nhận.

Thông qua công tác vận động, chính quyền địa phương và UBMTTQ xã Hòa Phước (H. Hòa Vang) hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo.

Được biết, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, UBMTTQ xã Hòa Phước và Ban công tác MT 10 thôn đã không ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tập trung phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Với phương châm "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", UBMTTQ xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng đóng góp của người dân trong việc xây dựng và phát triển địa phương. Chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, hướng dẫn và giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, đưa các phong trào thi đua ngày càng hoạt động hiệu quả, thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy người dân vươn lên trong lao động sản xuất, thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Bên cạnh đó, UBMTTQ xã Hòa Phước còn gửi thư kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, con em quê hương đóng góp, ủng hộ công tác an sinh xã hội. Trong năm, các cấp MT xã vận động "Quỹ vì người nghèo" được hơn 200 triệu đồng, qua đó sửa chữa, xây mới 6 ngôi nhà đại đoàn kết và hỗ trợ sinh kế giúp 246 hộ nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, tặng học bổng, cho học sinh nghèo... Nhiều tộc họ đã vận động con cháu xa quê đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học - khuyến tài, không để con cháu trong độ tuổi đến lớp bỏ học; đề ra quy ước xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng bằng cách tạo điều kiện cho con cháu chuyển đổi ngành nghề phù hợp với quá trình đô thị hóa nông thôn. Các hoạt động lễ hội đình làng và các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng Thôn văn hóa, Gia đình văn hóa trên khắp các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế- xã hội đến xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang lễ cũng mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tạo ra diện mạo nông thôn mới đầy tính nhân văn và sâu sắc.

Chủ tịch UBMTTQ xã Hòa Phước Nguyễn Bút chia sẻ, có thể thấy vai trò của MT tại cơ sở là rất quan trọng, ngoài việc khơi thông sức dân thì việc làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân đã được những người làm công tác MT quán triệt đầy đủ; thông qua việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân mà phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền để ban hành những quy định sao cho phù hợp; đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với từng nếp sống, nếp nghĩ của người dân địa phương. Có như vậy, việc phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong nhân dân mới được giữ vững và thiết thực hơn.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_215980_doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van -minh.aspx