ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK NÔNG LÀM VIỆC VỚI HỢP TÁC XÃ ĐẮK KA

Để có cơ sở tham gia đóng góp ý kiến vào Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, ngày 18/8, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông đến làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp thương mại Công Bằng Đắk Ka (Hợp tác xã Đắk Ka), ở xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp nhằm nắm bắt, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012.

Đoàn khảo sát tìm hiểu sản phẩm cà phê bột của Hợp tác xã Đắk Ka

Đoàn khảo sát tìm hiểu sản phẩm cà phê bột của Hợp tác xã Đắk Ka

Tại buổi làm việc với Đoàn, Hợp tác xã Đắk Ka có 9 đề xuất, kiến nghị xuất phát từ quá trình thực tiễn thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012. Trong đó, Hợp tác xã Đắk Ka có 6 kiến nghị như: người đóng BHXH được ký hợp đồng với BHXH; chính sách cho thuê đất đai dài hạn từ 10-20 năm; được hỗ trợ các công nghệ mới; được vay vốn bằng hình thức thế chấp cơ sở vật chất hoặc vay vốn lưu động; được miễn giảm thuế môn bài 3 năm đầu khi mới thành lập như doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc miễn giảm thuế môn bài 1 năm; được hỗ trợ tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại.

Đoàn khảo sát làm việc, lắng nghe ý kiến của Hợp tác xã Đắk Ka góp ý vào nội dung Dự án Luật Hợp tác xã

Đoàn khảo sát làm việc, lắng nghe ý kiến của Hợp tác xã Đắk Ka góp ý vào nội dung Dự án Luật Hợp tác xã

Ngoài ra, Hợp tác xã Đắk Ka còn kiến nghị Nhà nước cần quan tâm đầu tư nhiều hơn về hạ tầng giao thông nông thôn, đào tạo nhân lực quản lý Hợp tác xã; đề xuất Liên minh Hợp tác xã tiếp tục là cơ quan đại diện của các Hợp tác xã...

Trên cơ sở những kiến nghị của Hợp tác xã, Đoàn khảo sát đã ghi nhận, tổng hợp và sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trong các kỳ họp tới.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=67624