() - Tối ngày 25/3, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2010) và tuyên dương 15 Bí thư chi đoàn giỏi tiêu biểu cho trí tuệ, nhiệt huyết, hoài bão và niềm tin của gần 6 vạn đoàn viên, thanh niên trong Khối.

Đồng chí Nguyễn Hải Đường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đến dự. Đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối và hơn 500 đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Khối, đồng chí Lại Xuân Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử truyền thống chặng đường lịch sử 79 năm qua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các thế hệ thanh niên Việt Nam nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của Đoàn. Đồng chí Lâm khẳng định: Thế hệ cha anh chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh đuổi quân xâm lược, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, nhiệm vụ của thanh niên ngày nay là ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; với ý chí và quyết tâm sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Đồng chí Bí thư Đoàn Khối khẳng định: Đoàn Khối các CQTƯ với một lực lượng đông đảo đội ngũ trí thức trong đó 90% cán bộ đoàn viên thanh niên có trình độ đại học, hơn 3.000 thạc sỹ và hơn 200 tiến sỹ hiện đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương là đội ngũ trí thức đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Sau 3 năm kể từ khi được thành lập, công tác đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ, cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” tiếp tục được triển khai và đã đạt được những kết quả tích cực. Hai phong trào “5 xung kích” và “4 đồng hành” đã từng bước được cụ thể hóa, đi vào đời sống thanh niên, góp phần chăm lo nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tạo tiền đề thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối trong những năm tiếp theo. Cũng tại Lễ mít tinh, đồng chí Lại Xuân Lâm đã phát động đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 80 năm ngày thành lâp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2011) với 3 nội dung: Mỗi cấp bộ đoàn đều có công trình, mỗi đoàn viên thanh niên đều có việc làm thiết thực vì cộng đồng; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” với yêu cầu nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, cụ thể là nâng cao chất lượng hoạt động phong trào, nâng cao tính tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống của đoàn viên thanh niên; nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, đặc biệt là chất lượng tổ chức cơ sở, chất lượng đoàn viên và năng lực cán bộ đoàn. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu dương những cố gắng và thành tích đạt được của Đoàn Khối trong 3 năm qua và đề nghị trong thời gian tới tuổi trẻ Khối tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn thông qua nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng; lựa chọn, tham mưu giới thiệu cho Đảng những cán bộ Đoàn có năng lực, trình độ, uy tín tham gia cấp ủy các cấp; Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Hải Đường đã tặng lẵng hoa tươi thắm cho Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Trung ương nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Nhân dịp này, Đoàn Khối đã tuyên dương 15 Bí thư chi đoàn giỏi đại diện cho hàng ngàn Bí thư các chi đoàn trong Khối nhằm ghi nhận những đóng góp đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan trong thời gian qua.