Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

Căn cứ chương trình, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định thành lập Đoàn kiểm tra 545 để kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…đối với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, Hòa Bình và Quảng Bình.

Ngày 20/9, Đoàn kiểm tra 545 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình để triển khai thông báo quyết định, kế hoạch và lịch làm việc của đoàn.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các thành viên trong đoàn.

Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Bình.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra 545 gồm 10 thành viên do đồng chí Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn, các nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức kiểm tra của đoàn…

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Chiến, đồng thời khẳng định việc kiểm tra về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và vai trò của Đảng thông qua việc tự chỉnh đốn, xây dựng đội ngũ. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đánh giá khái quát về những nỗ lực và kết quả quan trọng của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 và gần nửa nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đã nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của đợt kiểm tra. Theo đó, căn cứ chương trình, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định thành lập Đoàn kiểm tra 545 để kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, về những điều đảng viên không được làm…và một số nội dung quan trọng khác. Đoàn kiểm tra 545 sẽ tiến hành công tác kiểm tra đối với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, Hòa Bình và Quảng Bình. Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn sẽ công bố kết quả vào cuối tháng 9/2022.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tham dự buổi làm việc.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tham dự buổi làm việc.

Với phương châm tự kiểm tra là chính, quá trình triển khai đòi hỏi tinh thần tự giác cao của cấp ủy, tổ chức đảng. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, không áp đặt, đoàn kiểm tra sẽ luôn lắng nghe ý kiến của cấp ủy, tổ chức đảng để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt nhất. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét vào cuối năm 2022.

Sông Lam-Lam Hồng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/doan-kiem-tra-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-lam-viec-voi-thuong-vu-tinh-uy-quang-binh-i668097/