(Zing) - Đôi dép nào dưới đây là sở thích của bạn? Nếu bạn thích hình 2, bạn là người rất biết cách ăn mặc.