Hãng tin Tân Hoa xã cho biết: đoàn phóng viên quốc tế đi tìm hiểu thực tế tại Lasa (thủ phủ Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc) sáng 27/3 đã bị một nhóm Lạt ma ngăn cản tại chùa Jokang, nhưng sau đó, hoạt động của các phóng viên đã được nối lại bình thường