Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/8, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, diễn ra phiên trọng thể. Dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với chủ đề: “Tuổi trẻ Hà Tĩnh: Đoàn kết – Bản lĩnh – Khát vọng – Tiên phong – Sáng tạo”, với sự tham gia của 208 đại biểu chính thức.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với chủ đề: “Tuổi trẻ Hà Tĩnh: Đoàn kết – Bản lĩnh – Khát vọng – Tiên phong – Sáng tạo”, với sự tham gia của 208 đại biểu chính thức.

Phiên trọng thể của Đại hội đã diễn ra nhiều nội dung, gồm: Tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVII; Bầu trực tiếp chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XVIII; Công bố kết quả bầu cử Bí thư Tỉnh Đoàn và ra mắt Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII,…

Phiên trọng thể của Đại hội đã diễn ra nhiều nội dung, gồm: Tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVII; Bầu trực tiếp chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XVIII; Công bố kết quả bầu cử Bí thư Tỉnh Đoàn và ra mắt Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII,…

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bám sát nhiệm vụ chính trị và sự lãnh đạo của Đảng, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bám sát nhiệm vụ chính trị và sự lãnh đạo của Đảng, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ thực hiện 13 chỉ tiêu trọng tâm, 5 đề án trọng điểm. Trong đó sẽ chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện qua thực tiễn để xây dựng thế hệ trẻ Hà Tĩnh thời kỳ mới có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên,...

Trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ thực hiện 13 chỉ tiêu trọng tâm, 5 đề án trọng điểm. Trong đó sẽ chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện qua thực tiễn để xây dựng thế hệ trẻ Hà Tĩnh thời kỳ mới có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên,...

Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 901, ngày 27/7/2022 về việc tặng cờ thi đua cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước.

Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 901, ngày 27/7/2022 về việc tặng cờ thi đua cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, anh Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn, trao cờ thi đua cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, anh Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn, trao cờ thi đua cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh

Cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức Đoàn các cấp và tuổi trẻ toàn tỉnh đã và đang góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn Nông thôn mới, trở thành tỉnh khá của cả nước.

Cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức Đoàn các cấp và tuổi trẻ toàn tỉnh đã và đang góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn Nông thôn mới, trở thành tỉnh khá của cả nước.

Thu Hiền - Hoài Nam - Hoàng Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-ha-tinh-nhan-co-thi-dua-cua-thu-tuong-chinh-phu-post1462071.tpo