Đoan Trang bỏ 7000 USD cho 6 tuần học thanh nhạc

Gốc
Đoan Trang vừa từ Mỹ trở về sau khóa học 6 tuần về thanh nhạc tại ĐH Berllee (Boston). Trang cho biết ...

Tin nóng

Tin mới