Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đoạn trường cổ phần hóa

Gốc

(HNM) - TP Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu cả nước triển khai cổ phần hóa (CPH) DNNN. Tuy nhiên, sau 15 năm, kết quả rà soát của thành phố gần đây đã đưa ra nhiều báo động xấu vượt tầm kiểm soát. Trong lúc chờ sửa đổi những bất cập, việc CPH đã tạm dừng suốt 6 tháng đầu năm 2008.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/181558