Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đoạn tuyệt một thời lầm lỗi

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Họ là những người đã một thời lầm lỡ. Tuy nhiên, bằng sự giúp đỡ  nhân ái của cả cộng đồng, họ đã hoàn lương, vượt qua mọi khó khăn để làm lại từ đầu. Dẫu biết con đường phục thiện còn lắm gian nan, nhưng những thành công ban đầu đã khẳng định quyết tâm rời xa cái ác, trở thành con người hữu ích cho xã hội.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105907&sub=67&top=40