Doanh nghiệp An Giang và Đồng Tháp được hỗ trợ hoạt động thương mại, du lịch

Thông qua lễ ký kết, các doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện tối đa trong các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư, sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tại An Giang và Đồng Tháp.

Ngày 18.8, tại khu du lịch núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang tổ chức lễ ký kết hợp tác hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch (giai đoạn 2022-2025) với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

Lễ ký kết diễn ra vào ngày 18.8 - Ảnh: Quốc Duy

Lễ ký kết diễn ra vào ngày 18.8 - Ảnh: Quốc Duy

Phát biểu tại buổi ký kết hợp tác, ông Lê Trung Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang chia sẻ: “Cả hai đơn vị sẽ tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư, sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.

Đồng thời, nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch và học tập kinh nghiệm trong hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, đầu tư và du lịch tại địa phương”.

Nhân dịp này, Ban quản lý khu du lịch núi Cấm (An Giang) ký kết giao ước kết nghĩa với Ban quản lý khu du lịch Tràm Chim; Ban quản lý khu du lịch Xẻo Quít (Đồng Tháp).

Quốc Duy

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/doanh-nghiep-an-giang-va-dong-thap-duoc-ho-tro-hoat-dong-thuong-mai-du-lich-185861.html