Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Doanh nghiệp bảo hiểm kiếm bộn trong đại dịch Covid-19

Theo ghi nhận tại một số doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2020, hầu hết các doanh nghiệp đều ghi nhận mức doanh thu bảo hiểm tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Là “anh cả” trên thị trường bảo hiểm với thị phần dẫn đầu cả trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2020 với mức doanh thu quý 1 của tập đoàn mẹ tăng 12%, đạt 408 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động kinh doanh tăng mạnh 286% lên mức 104 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận sau thuế tập đoàn mẹ giảm 9% so với quý 1/2019, đạt 257 tỷ đồng.

Quý 1 vừa qua trùng với thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát nên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (công ty con của BVH) áp dụng giảm phí 20% một số chương trình bảo hiểm sức khỏe. Trong khi đó, mảng bảo hiểm nhân thọ do Bảo Việt Nhân Thọ đóng góp 225 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 16% so với cùng kỳ.

Còn theo báo cáo tài chính hợp nhất của BVH cho thấy doanh thu phí bảo hiểm tăng 9% lên 8.755 tỷ đồng, trong đó phí bảo hiểm gốc đạt 8.682 tỷ đồng. Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm cũng tăng 6% lên 6.344 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm mạnh 72% so với cùng kỳ năm ngoái khi chỉ đạt 114 tỷ đồng.

Đối với CTCP Bảo hiểm PVI, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1/2020 của PVI cho thấy doanh thu quý 1 tăng 51% lên 79 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 12% lên 170 tỷ đồng.

Trong khi đó, CTCP Bảo hiểm Viễn Đông công bố mức doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng nhẹ 2% lên 541 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 32%, đạt 10,7 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp bảo hiểm khác là CTCP Bảo hiểm Bảo Long (Bảo hiểm Nhà Rồng) công bố doanh thu phí bảo hiểm quý 1 đạt 309 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên chi phí nhượng tái bảo hiểm tăng so với cùng kỳ dẫn đến doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ đạt 214 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Về chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 1 là 152 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng chi bồi thường bảo hiểm là 54 tỷ đồng, giảm 15%; chi hoa hồng bảo hiểm đạt 25 tỷ đồng, tăng 2%; chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 70,7 tỷ đồng, tăng 24%.

Chi phí hoạt động tài chính cũng tăng 1.197% lên 31 tỷ đồng do phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán, điều này dẫn đến lợi nhuận hoạt động tài chính quý 1 lỗ 11,4 tỷ đồng, giảm 165% so với cùng kỳ.

Với việc doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng, lợi nhuận tài chính bị lỗ nhiều dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Bảo hiểm Bảo Long chỉ đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC), doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 499 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 58% lên gần 42 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 37% lên 423 tỷ đồng,điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 1 giảm 5%, đạt 28 tỷ đồng.

Ngân Giang

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/doanh-nghiep-bao-hiem-kinh-doanh-ra-sao-duoi-thoi-covid-19-62085.html