Tiếp tục hoàn thiện các chính sách thúc đẩy thị trường bảo hiểm

Tiếp tục hoàn thiện các chính sách thúc đẩy thị trường bảo hiểm

Đề án Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) sẽ hướng tới mục tiêu minh bạch, an toàn, hiệu quả để phù hợp với...

12 liên quan

Thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định

Thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định

Theo Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm (QLGSBH), Bộ Tài chính, năm 2019 thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà...

12 liên quan

Thị trường bảo hiểm sẽ duy trì đà tăng trưởng trong năm 2020

Đó là dự báo của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và...

12 liên quan

Dần hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động phụ trợ bảo hiểm

Trong một thời gian ngắn, các quy định của pháp luật về phụ trợ bảo hiểm đã được ban hành, đáp ứng nhu cầu...

12 liên quan

Đến lúc ngành bảo hiểm phải chia sẻ tài nguyên dữ liệu

Từ nhiều năm trước, mong mỏi về chia sẻ tài nguyên dữ liệu của toàn thị trường bảo hiểm đã được gợi ra, tiếc...

12 liên quan

9 tháng, doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả 28.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

Tin từ Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 9/2019, tổng giá trị tài sản toàn thị trường bảo hiểm ước...

12 liên quan

Sự cố lớn liên tục xảy ra, bảo hiểm khó giữ tỷ lệ bồi thường 'đẹp'

Sau một thời gian nỗ lực kiểm soát, tỷ lệ bồi thường trong 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp bảo hiểm phi...

12 liên quan

Một số giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng của các...

12 liên quan

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm: đề xuất giảm 2/3 mức trích nộp

Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ vừa đề xuất gia hạn thời gian nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, đồng...

12 liên quan