Tại hội nghị bàn về các giải pháp thu mua sữa tươi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức tại Hà Nội, nhiều doanh nghiệp đồng loạt ký cam kết sẽ thu mua toàn bộ sữa nguyên liệu cho nông dân.