Doanh nghiệp chế biến gỗ rừng trồng được miễn thuế xuất khẩu

Gốc
Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ dùng gỗ nguyên liệu rừng trồng hoặc gỗ nhập khẩu có nguồn gốc được miễn thuế xuất khẩu. 

Tin nóng

Tin mới