Doanh nghiệp chính thức được tự dán nhãn năng lượng cho sản phẩm

Gốc
Bắt đầu từ 10/2/2017, doanh nghiệp sẽ tự công bố mức hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng trên phương tiện thiết bị sản xuất, nhập khẩu; và doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm công bố và dán nhãn.

Thông tư số 36/2016/TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã chính thức có hiệu lực từ hôm nay 10/2/2017.

Theo đó, Thông tư mới ban hành thay đổi phương thức chứng nhận cho phương tiện thiết bị, tạo thông thoáng cho doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục dán nhãn năng lượng.

Theo đó, sẽ áp dụng hình thức để doanh nghiệp tự công bố mức hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng trên phương tiện thiết bị sản xuất, nhập khẩu; và doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm công bố và dán nhãn.

Doanh nghiệp chính thức được tự dán nhãn năng lượng cho sản phẩm - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Thông tư cũng cho phép doanh nghiệp sử dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng một lần đối với mỗi model sản phẩm, áp dụng cho các tất cả các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước cũng như các lô hàng nhập khẩu có cùng model, cùng nhà sản xuất, xuất xứ và cùng đặc tính kỹ thuật (không giới hạn thời gian hiệu lực của phiếu thử nghiệm).

Đồng thời cho phép việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi các tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc các phòng thử nghiệm của nhà sản xuất trong nước và nước ngoài; không giới hạn về việc phải thử nghiệm dán nhãn năng lượng tại các tổ chức thử nghiệm độc lập. Điều này nhằm loại bỏ các quy định về thử nghiệm dán nhãn buộc phải thực hiện ở các phòng thử nghiệm do Bộ Công Thương chỉ định.

Các doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng cho sản phẩm hàng hóa nhập khẩu chỉ cần gửi hồ sơ, tài liệu chứng minh các phòng thử nghiệm trong và ngoài nước mà họ lựa chọn để kiểm nghiệm đáp ứng các điều kiện và gửi kèm cùng hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng về Bộ Công Thương...

Doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng được lựa chọn hình thức gửi hồ sơ trực tuyến, dịch vụ công ở mức độ 4 xử lý hoàn toàn trên mạng (tại địa chỉ: online.moit.gov.vn), hoặc gửi hồ sơ về Bộ Công Thương qua đường bưu điện. Cơ quan quản lý nhà nước tăng cường quản lý hậu kiểm sau khi doanh nghiệp tiến hành dán nhãn và lưu thông trên thị trường.

VĂN HUY

Tin nóng

Tin mới