Doanh nghiệp có được hỗ trợ huấn luyện AT-VSLĐ?

Gốc
Công ty Việt Hưng (huyện Bình Chánh, TP HCM) hỏi: 'Tôi được biết nhà nước có nguồn tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) kinh phí để huấn luyện an toàn lao động. Vậy DN làm thế nào để tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ này?'.

- Sở LĐ-TB-XH TP HCM trả lời: Theo quy định người sử dụng lao động có nhu cầu hỗ trợ huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) cho năm tiếp theo có văn bản (theo mẫu quy định) kèm danh sách các đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện AT-VSLĐ gửi đến Sở LĐ-TB-XH nơi đóng trụ sở chính để được xem xét. Sở LĐ-TB-XH sẽ tổng hợp đề xuất của DN, tổng hợp thành danh sách gửi về Cục An toàn lao động, Bộ LĐ-TB-XH.

Ảnh minh họa

Theo đó các DN sẽ được hỗ trợ tối đa 30% mức giá dịch vụ huấn luyện trích từ nguồn quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Các DN đăng ký hỗ trợ kinh phí huấn luyện AT-VSLĐ phải có đủ các điều kiện theo quy định bao gồm: Thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp và huấn luyện AT-VSLĐ.

NLĐ được hỗ trợ huấn luyện từ quỹ bao gồm: Người phụ trách quản lý AT-VSLĐ (nhóm 1), người làm công tác AT-VSLĐ (nhóm 2), người làm công tác y tế (nhóm 5), an toàn vệ sinh viên (nhóm 6) trong cơ sở sản xuất kinh doanh và NLĐ làm công việc yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ (nhóm 3). NLĐ được hỗ trợ huấn luyện phải có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến tháng đề nghị hỗ trợ huấn luyện.