Việt Nam là nước nông nghiệp nhưng phải nhập khẩu tới 70% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hệ quả, mỗi khi thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới tăng thì giá thức ăn chăn nuôi trong nước cũng tăng theo. Trong khi đó, nông sản được trồng để làm thức ăn chăn nuôi như sắn, ngô… thì không thể tiêu thụ được, giá quá rẻ.