Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Doanh nghiệp được cấp đất khi tham gia đào tạo nghề?

Khi kết hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trong đào tạo nghề, DN sẽ được ưu đãi về thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bộ LĐTB&XH đã xây dựng dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích DN tham gia hoạt động GDNN.

Khi tham gia đào tạo nghề, DN sẽ được ưu đãi các loại thuế. Ảnh minh họa

Trong đó, Bộ LĐTB&XH nêu rõ: Gắn kết với DN là một trong ba khâu đột phá để đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN. Thời gian qua, Bộ LĐTB&XH đã ban hành nhiều văn bản và tổ chức nhiều hoạt động tăng cường gắn kết DN với GDNN.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự tham gia của DN vào hoạt động gắn kết DN với GDNN còn bộc lộ những hạn chế.

Không chỉ thế, khung pháp lý về trách nhiệm và quyền lợi của DN chưa được áp dụng trong thực tiễn. Mặc dù đã có một số chính sách ưu đãi dành cho DN khi tham gia hoạt động GDNN, tuy nhiên các quy định còn chưa cụ thể, chưa thống nhất và thiếu các quy định ràng buộc trách nhiệm của DN đối với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Vẫn còn thiếu các quy định cụ thể về cơ chế hợp tác giữa DN và cơ sở GDNN.

Để phát huy được vai trò và trách nhiệm của DN đối với phát triển nhân lực ở các trình độ của GDNN, Bộ LĐTB&XH xây dựng 5 chính sách khuyến khích. Theo đó,DN được ưu đãi về các loại thuế DN khi tham gia hoạt động GDNN (thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu). DN cũng được giao đất, cho thuê đất; cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất.

Chính sách quy định giá trị pháp lý về cơ chế hợp tác giữa DN và cơ sở GDNN gồm 3 nội dung: Liên kết đào tạo giữa DN với cơ sở GDNN; đặt hàng đào tạo giữa DN với cơ sở GDNN và nhà giáo, người hướng dẫn đào tạo tại DN.

Đào tạo tại DN thông qua các trường, trung tâm đào tạo của DN sẽ góp phần thúc đẩy đào tạo, đào tạo lại người lao động chuyển đổi công việc đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chính sách tổ chức và hoạt động của Hội đồng kỹ năng ngành, sẽ đảm bảo vai trò của DN trong việc gắn kết GDNN với thị trường lao động.

Với việc xây dựng Quỹ đào tạo nghề nghiệp, DN sẽ tham gia đóng góp một phần doanh thu theo tỉ lệ phần trăm của tổng lương cơ bản của toàn bộ cán bộ doanh nghiệp theo năm cho Quỹ hoạt động. Chính sách này nhằm tăng cường ràng buộc và trách nhiệm của DN trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở các trình độ trung cấp, cao đẳng trong GDNN.

Oanh Trần

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/doanh-nghiep-duoc-cap-dat-khi-tham-gia-dao-tao-nghe-356208.html