Doanh nghiệp được lợi gì khi áp dụng triết lý Kaizen?

Kaizen không phải là một khái niệm mới, mà triết lý này đã dần trở thành một phương pháp cải tiến được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Với triết lý Kaizen, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngày càng được nâng cao về chất lượng.

Nội dung: Gia Hân - Thiết kế: T. Anh

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/info-media/doanh-nghiep-duoc-loi-gi-khi-ap-dung-triet-ly-kaizen-349226.html