Đơn hàng bị cắt giảm, phải sa thải công nhân, những khó khăn cố hữu như hạ tầng, thủ tục hải quan… vẫn chưa được giải quyết khiến các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thêm khó khăn.

Doanh nghiệp FDI đang lâm vào thế bí