Doanh nghiệp kêu trời với quy định điện giờ cao điểm

Gốc
Thông tư 05/2009/TT-BCT ngày 26/2/2009 của Bộ Công thương (hướng dẫn thực hiện giá bán điện mới…) quy định giờ cao điểm mới từ 9h30' đến 11h30'. Với quy định này, rất nhiều doanh nghiệp sản xuất không đồng tình vì cho rằng quy định này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.>> Bộ Công thương giải thích về giá điện giờ cao điểm sáng

Tin nóng

Tin mới