Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Doanh nghiệp mong muốn được giảm lãi suất cho vay

Cuối tháng 6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngày 10/7, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp trực tuyến triển khai Nghị quyết, bàn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trước tác động của đại dịch Covid-19. Tại cuộc họp, NHNN đã hiệu triệu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất với những mức cụ thể ngay trong tháng 7.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/doanh-nghiep-mong-muon-duoc-giam-lai-suat-cho-vay-217242.htm