Khủng hoảng ở Phố Wall khiến các doanh nghiệp trong lĩnh vực phi tài chính ở Mỹ cũng điêu đứng theo...