Nhiều doanh nghiệp Mỹ yêu cầu nâng chỉ tiêu cấp visa cho lao động trình độ cao do nhu cầu tăng mạnh...