Ngay sau khi VN mở cửa thị trường bảo hiểm, hàng loạt doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đã ồ ạt vào Việt Nam. Điều đáng lưu ý là những DN này không chỉ "tấn công" vào thị trường, mà còn "tấn công" cả các DN bảo hiểm trong nước.