Doanh nghiệp nhà nước chống lạm phát

Gốc
"Kiểm soát chặt chẽ đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước" là một trong những biện pháp được Thủ tướng nêu ra để chống lạm phát, để ổn định kinh tế vĩ mô.

Tin nóng

Tin mới