Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Lương cơ bản của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tính thế nào?

Lương cơ bản của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tính thế nào?

Báo An Ninh Thủ Đô
23/6/2022
Để doanh nghiệp nhà nước xứng với kỳ vọng

Để doanh nghiệp nhà nước xứng với kỳ vọng

Báo Hà Nội Mới
21/6/2022
Đổi mới cơ chế tài chính doanh nghiệp nhà nước

Đổi mới cơ chế tài chính doanh nghiệp nhà nước

Báo Nhân Dân
15/6/2022
Doanh nghiệp nhà nước tỷ USD và nỗi ấm ức 'sợ' làm - Kỳ 3: Giải mã nỗi sợ

Doanh nghiệp nhà nước tỷ USD và nỗi ấm ức 'sợ' làm - Kỳ 3: Giải mã nỗi sợ

Báo Đầu Tư
09/6/2022
Có tư tưởng không muốn thoái vốn nhà nước khỏi lĩnh vực sinh lời cao

Có tư tưởng không muốn thoái vốn nhà nước khỏi lĩnh vực sinh lời cao

Báo VnEconomy
07/6/2022
Doanh nghiệp nhà nước tỷ USD và nỗi ấm ức 'sợ' làm - Kỳ 2: Cơ chế dò sai để phạt

Doanh nghiệp nhà nước tỷ USD và nỗi ấm ức 'sợ' làm - Kỳ 2: Cơ chế dò sai để phạt

Báo Đầu Tư
07/6/2022
Kết quả cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

Kết quả cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

Tạp Chí Tài Chính
01/6/2022
Đẩy nhanh cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Đẩy nhanh cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Báo Nhân Dân
29/5/2022
Đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Pháp Luật Plus
28/5/2022
Thủ tướng: Khẩn trương lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của DNNN

Thủ tướng: Khẩn trương lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của DNNN

Báo VietnamNet
28/5/2022
Ngày mai sẽ diễn ra Hội thảo 'Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp'

Ngày mai sẽ diễn ra Hội thảo 'Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp'

Tạp Chí Tài Chính
16/5/2022
Huy động nguồn lực doanh nghiệp nhà nước tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội

Huy động nguồn lực doanh nghiệp nhà nước tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội

Tạp Chí Tài Chính
16/5/2022
Đặt mục tiêu 10 doanh nghiệp nhà nước đạt vốn hóa hơn 5 tỉ đô-la đến 2025

Đặt mục tiêu 10 doanh nghiệp nhà nước đạt vốn hóa hơn 5 tỉ đô-la đến 2025

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
16/5/2022
Nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước

Nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước

Báo Nhân Dân
15/5/2022
Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực DNNN

Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực DNNN

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
13/5/2022
Kỳ vọng động lực mới giúp doanh nghiệp nhà nước 'bứt phá'

Kỳ vọng động lực mới giúp doanh nghiệp nhà nước 'bứt phá'

Thời báo Tài chính
01/5/2022
Đặt doanh nghiệp nhà nước vào đúng vị trí

Đặt doanh nghiệp nhà nước vào đúng vị trí

Báo Đầu Tư
27/4/2022
Nhân sự quản trị doanh nghiệp nhà nước theo quy tắc quản trị doanh nghiệp của OECD: Kinh nghiệm các nước và hàm ý đối với Việt Nam

Nhân sự quản trị doanh nghiệp nhà nước theo quy tắc quản trị doanh nghiệp của OECD: Kinh nghiệm các nước và hàm ý đối với Việt Nam

Tạp Chí Mặt Trận
22/4/2022