Giá USD tăng cao khiến các doanh nghiệp nhập khẩu đang đứng ngồi không yên.