Doanh nghiệp phản ứng, Bộ Y tế bãi bỏ quy chuẩn sữa dạng lỏng

Gốc
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 36/2017/TT-BYT bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 22/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

Doanh nghiệp phản ứng, Bộ Y tế bãi bỏ quy chuẩn sữa dạng lỏng - Ảnh 1

Trên thị trường hiện có nhiều loại sữa dạng lỏng được bày bán.

Trước đó, tại Quy chuẩn QCVN 5-1:2017/BYT, Bộ Y tế có quy định phân biệt rõ 2 nhóm sữa dạng lỏng là sữa tươi và sữa bột pha lại (gồm sữa hoàn nguyên và sữa hỗn hợp).

Tuy nhiên, sau khi Thông tư 03 về quy chuẩn sữa nêu trên được công bố, một số DN, Hiệp hội Sữa đã có ý kiến không đồng tình, vì cho rằng, các quy chuẩn quốc gia về sữa dạng lỏng tại Thông tư này chưa thỏa đáng, chưa đúng với tinh thần mà các DN đã góp ý, do vậy Bộ Y tế đã quyết định bãi bỏ quy chuẩn sữa dạng lỏng.

Được biết hiện nay, trên thị trường Việt Nam có 3 loại sữa chính bị hiểu nhầm là "sữa tươi", bao gồm sữa tươi 100%, sữa tươi pha với sữa bột và sữa bột pha hoàn toàn.

Ở các nước trên thế giới, loại thứ 2 và thứ 3 được gọi là sữa hoàn nguyên, nhưng ở Việt Nam hiện nay vẫn bị hiểu nhầm do chỉ ghi chung chung là "sữa tiệt trùng" và có rất ít người dùng để ý việc phân biệt giữa sữa thanh trùng và sữa tiệt trùng.

D.Ngân

Tin nóng

Tin mới