Doanh nghiệp phớt lờ quy định, ngang nhiên khai thác cát tại Phú Yên

Gốc

Một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã tự ý thay đổi phương thức khai thác cát khi chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, việc chở cát bằng xe tải trọng lớn trên các tuyến đường bê tông nông thôn đã gây bụi và hư hỏng mặt đường, người dân vô cùng bức xúc.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/doanh-nghiep-phot-lo-quy-dinh-ngang-nhien-khai-thac-cat-tai-phu-yen-208169.htm